Proeflezen/ Tekstredactie

proofreading.png
 
 

Zorg ervoor dat uw vertalingen voor Marketing en Communicatie doeleinden 100% correct zijn:

We bieden een proeflees- en redactieservice aan om ervoor te zorgen dat uw teksten duidelijk en accuraat zijn en dat de juiste terminologie wordt gebruikt. Soms volstaan een frisse blik en een native speaker die naar de tekst kijkt, om die laatste "French touch" aan de tekst te geven.

Tekstredactie: dit proces houdt in dat uw brontekst met de vertaling wordt vergeleken. Wij beoordelen de stijl, rechtlijnigheid van terminologie, juiste betekenis, typografie, ontbrekende tekst en we verbeteren de tekst daar waar nodig, om de kwaliteit van de vertaling te verbeteren.

Proeflezen: uw vertaalde tekst wordt gecontroleerd op grammatica, syntaxis, consistentie en spelfouten.